title
Ökoehituses kasutavate põhuplokkide steriliseerimisvõimalused seenorganismide vastu
The potential of chemical treatment against fungal growth on straw blocks used in green housing projects
author
Ilustrumm, Kaarel
keywords
supervisor
defence date
language