title
Inimressursside arvestus ja aruandlus Eestis: hetkeolukord ja arenguperspektiivid
Human Resource Accounting: Current Situation and Perspectives on Development in Estonia
Учет человеческих ресурсов: опыт зарубежных стран и перспектива развития в Эстонии
author
Štšekotovitš, Tamara
defence date
language