title
Masinõppel põhineva koormuse hinnapõhise juhtimisalgoritmi uurimine ning väljatöötamine energiapaindlikkuse saavutamiseks
Research and development of price-based load control algorithm to achieve energy flexibility by implementing machine learning
supervisor
defence date
language