title
Juhtide suhtumine paberivabasse raamatupidamisse
Managerial attitude towards paperless accounting
author
Juht, Karl-Kristjan
keywords
piirangud paberiga
digitaalsed võimalused
positiivsus
kulude kokkuhoid
constraints with paper documents
digital opportunities
positivity
defence date
language