title
Arvete salvestamise ja põhiandmete lugemise teenuse analüüs ja arendus Securebadger OÜ näitel
Analysis and implementation of an invoice storage and parsing service in Securebadger OÜ
author
Ree, Getter
keywords
Amazon Web Service
arve parsimine
invoice parser
defence date
language