title
Puhkeotstarbelistest aladest koosneva rohekoridori planeerimine Loo aleviku näitel
Planning of Recreational Areas Tied Together by a Greenway on the Example of Loo Borough
author
Herkel, Kristiine
defence date
language