title
Põlevkiviõli individuaalkoostise määramise skeemist
Scheme for determining the individual constituents of shale oil
Разработка схемы определения качественного состава сланцевых смол
author
Kondratieva, Anna
keywords
individuaalne koostis
fraktsioonid
jagunemine
individual composition
divided fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information