title
Meditsiinilise andmestiku korrastamine ja mustrite leidmine
Preprocessing and Pattern Mining from Medical Dataset
author
Kurvet, Siim
keywords
meditsiiniline andmestik
andmestiku korrastamine
medical dataset
dataset preprocessing
pattern mining
supervisor
defence date
language