title
Ühe valdkonna modelleerimine kasutades erinevaid arhetüüpide hulkasid
Modeling a Domain by Using Different Sets of Archetypes
author
Toomast, Kelly
supervisor
defence date
language