title
Riigi omandis olevate meediate mõju Venemaa ja Ukraina poliitikatele
State-Owned Media Influence on the Policy in Russia and Ukraine
author
Lyakhov, Vladyslav
keywords
state-owned media impact
post-Euromaidan conflict
fourth power
defence date
language