title
Alalise elukoha mitmetähenduslikkus piiriülese pärimise korral Euroopa Liidus
Ambiguity of habitual residence in cross-border succession in European Union
keywords
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr. 650/2012
international private law
habitual residence
Regulation No 650/2012 of the European Parliament and of the Council
supervisor
defence date
language