title
Rahvusvahelise rendiarvestuse standardi rakendamine Eesti finantsaruandluse standardit järgivas ettevõttes
The implementation of the international leasing standards in the company following the Estonian Financial Reporting Standard
author
Linnjärv, Relika
supervisor
defence date
language