title
Tallinn.ee spordiürituste veebikeskkonna kasutatavuse analüüsimine, parendamine ja testimine
Usability analysis, improvement and testing of sportsevents in tallinn.ee website
description
bakalaureusetööd
bachelors theses
defence date
language