title
Nafta hinna 2014. a languse mõju globaalsele ja piirkondlikule majandusele
The Impact of 2014 Falling Oil Prices on the Global and Regional Economies
Влияние падения цен на нефть в 2014 г a languse mõju globaalsele ja piirkondlikule majandusele
author
Rezanov, Vjatšeslav
supervisor
defence date
language