title
Euroopa Liidu migratsioonipoliitika käsitlused Lõuna-Vahemere riikidest pärast pöördelisi sündmusi Araabiamaades
EU Migration Policy Cooperation Approach towards the Southern Mediterranean Countries after the Arab Upheavals
author
Jääskeläinen, Julia Kristiina
keywords
EU external migration policy
cooperation on migration
legal migration channels
supervisor
defence date
language