title
Euroopa Inimõiguste kohtu otsuste nõrk täitmine Vene Föderatsiooni poolt ja Venemaa konstitutsiooni tehtud muudatuste mittevastavus Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklile 46
The poor record of enforcement of the ECtHR decisions in the Russian Federation and incompatibility of the amended Russian constitution with the article 46 of the ECHR
author
Kochiashvili, Mate
defence date
language