title
FACTS tehnoloogiliste lahenduste kasutamise võimalused Eesti elektrisüsteemi talitluse planeerimisel ja juhtimisel
The Possible Usage of FACTS Technology in Estoian Power System’s Operational Planning and Management.
author
Pallas, Gunnar
keywords
paindlik vahelduvvoolu ülekandesüsteem
Estonian power system
flexible alternative current system
FACTS
SVC
STATCOM
supervisor
defence date
language