title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas Eha 12 ehitatava korterelamu näitel
Analysis of Construction Technology and Building Site Management based on the Case Study of the Construction of The Eha 12 Residential Building in Tallinn
author
Lepik, Doris Terese
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus