title
Front-face fluorestsents-spektroskoopia ja kemomeetria kooskasutamine vürtsbasiiliku identsuse ja kvaliteedi määramiseks
Application of front-face fluorescence spectroscopy coupled with chemometric techniques for the determination of the quality and identity of sweet basil
author
Junusova, Marina
keywords
spektrofluorimeeter
Principal Component Analysis (PCA)
fluorescense spectroscopy
Instant Screener Compact spectrofluorometer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information