title
Tarbijate hoiakud internetist toidukaupade ostmise suhtes
Consumers Attitudes Towards Online Grocery Shopping
author
Reose, Anu
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network