title
Aktsioonipotentsiaali ja elektrilise stimulatsiooni sageduse seose uuringud kreatiini puudulike hiirte südamelihasrakkudes
Relationship between action potential and electrical stimulation frequency in cardiomyocytes from creatine deficient mice
author
Türi, Eda
keywords
aktsioonipotentsiaal
di-8-anepps
action potential
d-8-anepps
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information