title
Elamusi müüvate ettevõtete kliendirahulolu Float Kallio näitel
Customer satisfaction of companies selling experiences - Case Float Kallio
author
Oksanen, Kia Eliina
keywords
kogemuslik turundus
kogemuste müümine
brändcustomer satisfaction
experiental marketing
selling experiences
defence date
language