title
Sisekommunikatsiooni toimimine ja selle parendusvõimalused tekstiilitööstuse ettevõttes
Functioning of internal communication and possibilities for its improvement in a textile processing company
author
Hunt, Elina
supervisor
defence date
language