title
Kinnistusraamatusse kantud isikuandmete ajakohastamise automatiseerimise ärianalüüs
Business analysis of automated update of persons data saved in Land Register
author
Paadik, Loori
defence date
language