title
Sotsiaalmeedia kui osa tarbija teekonna mudelist - Facebooki postituse kategooria ja tüübi seos populaarsusega
Social media as part of consumer journey model - relationship between category and type of Facebook posts and popularity
author
Kuuli, Lil
keywords
tarbija teekonna mudelid
postituse kategooriad
postituse tüübid
defence date
language