title
Laosüsteemi mobiilrakenduse arhitektuuri loomine ning andmepääsu raamistiku arendus
Mobile app architecture designing and data access framework development for the Warehouse Management System
author
Babkin, Oleg
keywords
modulaarne programmeerimine
komponenditestimine
eranditöötlus
projekteerimismustrid
modular programming
exception handling
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.