title
Alaealiste kinnisesse lasteasutusse paigutamise ja kinnises lasteasutuses viibimise pikendamise otsustamine tsiviilkohtumenetluses
Deciding on Placing a Juvenile in a Closed Institution and Extending the Juveniles Stay in a Closed Institution in Civil Proceeding
author
Istšenko, Jelena
defence date
language