title
Küllastamata ja aromaatsete toksiliste lenduvate orgaaniliste õhu saasteainete segu gaasifaasiline fotokatalüüs. Osooni mõju fotokatalüüsile
Gas-Phase Photocatalytic Oxidation of Mixture of Unsaturated and Aromatic Volatile Organic Air Pollutants. Influence of Ozone Presence in gas Mixture on Photocatalysis
author
Leppind, Allar
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud