title
Evaluation of Estonian Primary Healthcare Electronic Health Records Usability
Hinnang Eestis kasutatavale perearstiinfosüsteemide kasutusmugavusele
author
Vanker, Evelin
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud
Limited access