title
Liigpingete uurimine 330 kV õhuliini lühiste korral PSCAD mudeli abil
Overvoltages Analysis of 330 kV Overhead Line in the Case of Short Circuits using PSCAD Model
author
Kroon, Holger
keywords
lülitusliigpinge
metalloksiid liigpingepiirik
indutseeritud pinge
switching overvoltage
metal-oxide surge arrester
induced voltage
supervisor
Salumäe, Uku
defence date
language