title
Tarnija juhitud kaubavaru tagatuse suurendamine ABB AS Komplektalajaamade tehases riiulikauba teenuse näitel
Increasing availability in VMI on the example of shelf goods service in ABB AS Compact Secondary Substation
keywords
riiulikauba teenus
materjalide puudujäägid
juurpõhjused
shelf goods service
materials deficit
supervisor
defence date
language