title
Turubarjääride põhjused elektriauto potentsiaalse tarbija jaoks Eesti turul
Market barriers for a potential electric vehicle buyer in the Estonian market
author
Kumm, Karl-Erik
keywords
elektriauto omanikud
turubarjäär
supervisor
defence date
language