title
Meediakulutuste efektiivsuse analüüs PepsiCo Lays brändi näitel Eestis
Analysis of media expenditure effectiveness on the example of PepsiCos brand Lays in Estonia
author
Võlma, Säde
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.