title
EL ja USA turgu valitseva seisundi kuritarvitamise regulatsioonide võrdlev analüüs – EL väliste ettevõtjate suhtes läbiviidud menetluste näitel
A Comparative Analysis of EU and US Approaches to Abuse of Market Dominance – Reviewing EU Antitrust Investigations Against Foreign Undertakings
author
Laulainen, Merikukka
keywords
abuse of dominance
monopolization
antitrust investigations
defence date
language