title
Maksusüsteemi eelistest ettevõtte tegutsemisel rahvusvahelise kaubandus- ja valdusettevõttena Eesti ja Malta näitel
About the Advantages of a Tax System for a Company that Operates as an International Trading or a Holding Company: a Case Study of Estonia and Malta
author
Hansen, Hannele
defence date
language