title
Ettevõtte Neste Eesti AS raamatupidamises rakendatavad sisekontrollimeetmed ning nende tõhusus
The internal control measures used in the accounting of Neste Eesti AS and their effectiveness
author
Kuivkaev, Airi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal