title
Säästmisharjumused, nende motiivid ja mõjurid Eestis
Habits, motives and factors of saving in Estonia
author
Purje, Gert Mattias
keywords
säästmisharjumused
säästmise motiivid
säästmise mõjurid
saving habits
saving factors
supervisor
defence date
language