title
PDF’i allkirjastamise üleminek uuele KSI vormingule
Migrating PDF Signing to New KSI Format
author
Kulla, Rando
keywords
võtmevaba allkiri
PDFi allkirjastamine
Adobe pistikprogramm
Keyless Signature Infrastructure (KSI)
keyless signature
PDF signing
Adobe plug-in
defence date
language