title
Sisekommunikatsiooni toimimine Eesti Haigekassas ja töötajate rahulolu sellega
Internal Communication and Employee Satisfaction at the Estonian Health Insurance Fund
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network