title
Täitemenetluse reform - avaliku võimukandja nõuete täitmise üleandmine Maksu-ja Tolliametile ning selle mõju kohtutäiturite jätkusuutlikusele
Reform of enforcement proceedings - transferring the fulfilment of claims of public authorities to the Tax and Customs Board and its impact on the viability of bailiffs
author
Vilpuu, Heimo
keywords
täitemenetluse reform
kohtutäiturite jätkusuutlikus
täitekulude kokkuhoid
reform of enforcement proceedings
sustainability of bailiffs
savings of enforcement costs
defence date
language