title
Tootlikkust mõjutavad tegurid Eestis
Factors Affecting Productivity in Estonian Context
author
Kaasik, Kristiine
keywords
Eesti tootlikkus
tootlikkuse mõjutajad
inimkapitali tootlikkus
tehnoloogia tootlikkus
Estonian productivity
workforce productivity
factors affecting productivity
human capital productivity
technology affecting productivity
ergonomic
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network