title
Juhtimisvead ja nende vältimine tootmisettevõtete juhtide kogemuste näitel
Management mistakes and how to avoid them based on the experience of manufacturing companies’ managers
author
Masing, Pilleriin
keywords
juhtimisvead
kogenud juhid
noored juhid
management mistakes
experienced managers
young leaders
supervisor
defence date
language