title
Sotsiaalministeeriumi sidusgruppide kaasamispraktikate analüüs
Analysis of Stakeholders Inclusion Practices by the Ministry of Social Affairs
author
Meus, Sigmar
keywords
kaasamise olemus
kaasav poliitikakujundamine
kaasamise raamistik
kaasav koostöö
nature of the involvement
inclusion nature
inclusive policy making
involvement of framework
interest groups
involving cooperation
supervisor
defence date
language