title
Teadus- ja arendustegevus ning inimkapital kui koguteguritootlikkuse kasvu mõjutegurid
Research and development and human capital as determinants of total factor productivity growth
author
Hein, Heili
keywords
endogeense kasvuteooria
teadmiste vastuvõtuvõime
tehnoloogiline siire
teadmiste ülekanduvad mõjud
endogenous growth theories
technological transfer
knowledge spillovers
defence date
language