title
Tarbijate hoiakud seksuaalvähemuste visuaalsele esindatusele Soome reklaamides. Consumer responsiveness to visual representation of sexual minorities in advertising in Finland
author
Wichmann, Erik K.A.
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus