title
Sündmuste haldamise ning aktiivse kaitse raamistik väikeettevõttele
Event Management and active defense framework for small companies
author
Kont, Markus
defence date
language