title
Punavetika Gracilaria vermiculophylla prostaglandiin H süntaasi ekspresseerimine ja puhastamine kristallimise eesmärgil
Expression and purification of prostaglandin H synthase from red algae Gracilaria vermiculophylla for crystallization trials
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal