title
Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem
Rule-Based Decision Support System for Clinical Information System
author
Jürimaa, Villu
keywords
otsustustugi
järeldusmootor
haigla infosüsteem
medical information
decision support
inference engine
hospital information system
supervisor
defence date
language