title
Tallinna kesklinna parkimishoonete kasutuse analüüs
The usage analysis of Tallinn’s city centre parking garages
author
Kiudorf, Karine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access