title
Põlevkivi avakaevandamise alternatiivsete transpordi- ja rikastamisvõimaluste analüüs Narva karjääri tingimustes
Analysis of alternative technical solutions for oil shale transportation and processing in conditions in Narva opencast mine
supervisor
defence date
language